Białystok

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego

BIALYSTOK 1

W 1898 rozpoczęto budowę świątyni  ze środków społeczeństwa. Cerkiew zlokalizowano między dzisiejszymi ulicami Fabryczną i Sienkiewicza. Freski w cerkwi zostały wykonane przez malarzy z Krasnostockiego monasteru. Cerkiew zburzono na polecenie Wojewody Białostockiego z dnia 12 kwietnia 1938r. Z rozebranej cerkwi cegły posłużyły do budowy ogrodzenia kościoła św. Rocha. Obecnie na placu cerkiewnym mieści się komenda wojewódzka.