Białystok

Cerkiew Św. Mikołaja

BIALYSTOK 39

Cerkiew 12. Dragońskiego Mariupolskiego Pułku  wzniesiona w 1897 roku. Zbudowana z drewnianej altany, z której car Mikołaj II obserwował manewry w sierpniu 1897 roku. Fundatorem budowy cerkwi był komendant pułku pułkownik Kryżanowski. Cerkiew spłonęła w I wojnie światowej. Obecnie w tym miejscu znajdują się prywatne garaże przy ul. Wojsk Ochrony Pogranicza