Białystok

Cerkiew Narodzenia NMP

BIALYSTOK - DOJLIDY

Po I wojnie światowej rewindykowana na rzecz parafii rzymskokatolickiej.