Chełm

Kaplica św. Leoncjusza

chelm 66

Cerkiew domowa mieściła się w budynku seminarium duchownego wzniesionego w 1890 r. W 1942 roku cerkiew została zlikwidowana, a w budynku mieści się liceum ogólnokształcące.