Chełm

Cerkiew św. św. Cyryla i Metodego

chelm 3

W 1884 roku na miejscu książęcej cerkwi św. Jana Złotoustego w 10 rocznicę powrotu chełmskich unitów do prawosławia wzniesiono kaplicę. W 1921 roku została zamknięta i w Wielką Sobotę rozebrana.