Piła

Kaplica cmentarna Zmartwychwstania Pańskiego

PIŁA

Kaplicę prawosławną wzniesiono z ofiar jeńców rosyjskich  dla upamiętnienia ich zmarłych kolegów. Kamień węgielny położono 21 maja 1915, a kaplicę poświęcono 29 grudnia tego samego roku. Była to niewielka budowla na planie kwadratu, ozdobiona cebulastymi wieżyczkami zwieńczonymi prawosławnymi krzyżami. Wewnątrz w skromnym ołtarzu znajdował się obraz przedstawiający zmartwychwstanie, będący dziełemjednego z jeńców. Kaplica została rozebrana prawdopodobnie w pierwszych latach po II wojnie światowej.