Dubiny

Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy

Do budowy nowej cerkwi parafialnej przystąpiono po otrzymaniu placu od właściciela dworu dubińskiego p. Klimańskiego. Kamień węgielny został położony 15 sierpnia 1867 roku, zaś poświęcenie cerkwi nastąpiło 23 listopada 1872 roku. Ikonostas dębowy, rzeźbiony, ufundował proboszcz Bazylewski.