Nowoberezowo

Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego

nn

Budowę cerkwi murowanej rozpoczęto w 1873 roku i 3 września 1876 roku dokonano konsekracji.Cerkiew zbudowano według projektu inż. Łozińskiego na planie krzyża, z cegły i ciosanego kamienia na fundamencie. Ikony do ikonostasu malował malarz Szorochow ze Słonima