Bartne

Cerkiew Świętych Kosmy i Damiana

1376945524

Cerkiew prawosławna pod wezwaniem Świętych Kosmy i Damiana  wybudowana w 1928 na wzór cerkwi w Krzywe.