Jabłoń

Cerkiew św. Trójcy

Jabłoń 1

Cerkiew wzniesiona w 1873 roku. Rozebrana po I wojnie światowej.