Hola

Cerkiew św. Paraskiewy

HOLA

Cerkiew prawosławna  z 1907 roku.