Wola Wereszczyńska

Cerkiew św. Paraskiewy

HOLA 2

Cerkiew z 1873 roku, rozebrana w 1956r.