Jabłeczna

Cerkiew św. Onufrego

JABLECZNA 17

Cerkiew została wzniesiona w latach 1838-1840 w stylu klasycystycznym na planie krzyża greckiego