Żulin

Cerkiew prawosławna Opieki Matki Bożej

Żulin

Cerkiew prawosławna wzniesiona w 1906 roku na miejscu spalonej cerkwi kosztem gminy i mieszkanką Sant Petersburga  Nadii Skuratowoj. W 1947 roku przemianowana na kościół katolicki.