Warszawa

Cerkiew Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość

WARSZAWA SZPITAL DZIECIATKA JEZUS

W końcu XIX wieku na południe od Alei Jerozolimskich wybudowano duży kompleks nowego szpitala Dzieciątka Jezus. W skład głównego zespołu wchodziły budynki, północny kościoła katolickiego i południowy cerkwi prawosławnej. Autorem projektu cerkwi, który nie posiadał cech rosyjskiej architektury, był polski architekt Józef Dziekoński. Jedno kopułowa świątynia z czerwonej cegły miała trzy wejścia. Półokrągła kopuła znajdowała się na ośmiobocznym przeszklonym bębnie. W niszy nad wejściem umieszczono trzy dzwony. Wyświęcenie cerkwi odbyło się 4 sierpnia 1902 roku. W okresie międzywojennym cerkiew zburzono.