Warszawa

Cerkiew św. Tatiany Męczennicy

37a. Pierwotny widok Pałacu Staszica

 

Pierwszym Męskim Gimnazjum przy ulicy Nowy Świat w Pałacu Staszica wzniesiona w latach 1892 – 1895 według projektu architekta W. N. Pokrowskiego. Po 1918 roku przebudowano usuwając prawosławne elementy. Obecnie budynek PAN.