Jarczów

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy

jarczów

Cerkiew wzniesiona w 1755 roku,  od 1921 roku funkcjonuje jako kościół katolicki