Dokudów

cerkiew św. Paraskiewy

DOKUDÓW

DOKUDÓW

Cerkiew zbudowana w 1716r. Spłonęła w 1915r.