Łódź

Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny

1211010291

Na początku XX wieku w mieście utworzono nowy cmentarz prawosławny. 3 maja 1909 roku położono kamień węgielny pod budowę cerkwi cmentarnej w stylu bizantyjskim. Z powodu braku środków finansowych świątynię ukończono i wyświęcono dopiero 4 maja 1914 roku. Koszt budowy szesnastometrowej cerkwi wyniósł 18,5 tys. rubli. Cerkiew przetrwała do czasów obecnych i należy do parafii prawosławnej