Radomsko

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy

RADOMSKO

 

Pierwszą prawosławną cerkiew w tym mieście zbudowano wiosną 1894 roku. Mieściła się w budynku koszar. W 1909 roku rozpoczęto budowę nowej, murowanej cerkwi przy zbiegu dzisiejszych ulic Gabryiela Narutowicza i Bugaj. Projekt świątyni w stylu bizantyjskim opracował warszawski inżynier architekt Akademik Fedders. Cerkiew wzniesiono z korwninowskiej cegły. Zewnątrz budynek ozdobiona gzymsami, pilastrami, kolumienkami z szydłowieckiego piaskowca. Cerkiew ogrodzono metalowym ogrodzeniem na kamiennym fundamencie. Uroczyście wyświęcono cerkiew 28 grudnia 1912 roku. Ikonostas wykonano z bejcowanego dębu w moskiewskiej pracowni Witaljew i Słonow. Po 1918 roku przejęta przez Polsko Amerykański Komitet Pomocy dzieciom i zamieniona na kuchnię i sale posiłków dla dzieci. Potem pełniła role kościoła wojskowego. W 1925 roku władze miasta podjęły decyzje o jej rozbiórce.