Kolno

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy

KOLNO 10

W pogranicznym miasteczku przy granicy Prus ludność prawosławna, głównie urzędnicy i wojskowi, potrzebowała cerkwi. Jej projektantem był architekt gubernialny F. F. Przecławski, a nadzór na budową pełnił architekt powiatowy Henryk Jabłoński. Budowę murowanej świątyni rozpoczęto w 1904 roku ze środków ofiarodawców (16 tys. rubli) oraz subwencji św. Synodu w wysokości 8 tys. rubli). Jednym z ofiarodawców był właściciel majątku Mały Płock M. E. Żukowski, który ofiarował 1000 rubli i drewno na całą budowę. Całkowity koszt budowy wyniósł 23,680 tys. rubli. Cerkiew wyświęcono w dniu 4 stycznia 1905 roku. Główną bryłę świątyni wieńczyła duża kopuła, w rogach umieszczono cztery małe kopułki. Nad wejściem znajdowała się czteropiętrowa dzwonnica. Dębowy ikonostas z ikonami wykonano w Petersburgu. Cerkiew mieściła dwieście osób. W 1918 roku cerkiew przekazano kościołowi katolickiemu, następnie w 1929 roku zburzono. Elementy z cerkwi wykorzystano w kościołach w Kolnie i Borkowie. Na placu cerkiewnym wybudowano w 1935 roku szkołę podstawową. Literatura: Is Eparchii, O nowoustroennoj w g. Kolno prawoslawnoj cerkvi, ChVEV 1905, s. 119; (jf), Graficy amatorzy w plenerze, „Gazeta Współczesna” 24.08.1984 r., nr 202(10282), s. 6, rys.