Zabłocie

Cerkiew św. Mikołaja

Zabłocie

Budowę cerkwi rozpoczęto w 1905 roku według projektu architekta W. Pokrowskiego. Uroczystego aktu wyświęcenia dokonano w dniu 16 sierpnia 1907 roku. Od 1954 roku ponownie cerkiew parafii prawosławnej.