Leśna Podlaska

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego

lesna 3

Cerkiew  urządzona w kościele o. paulinów w 1881 roku. W 1923 roku ponownie przemianowana na kościół katolicki.