Łask

Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy

2

Pierwszą cerkiew w mieście zorganizowano w jednej z sal miejscowego szpitala. Nową cerkiew rozpoczęto budować z inicjatywy naczelnika powiatu Bogdanowa. Świątynię usytuowano na miejscu rozebranego w 1876 roku kościoła św. Anny na niewielkim trójkątnym placu o powierzchni 506 m2, w części przeznaczonym na cmentarz. Koszt budowy wyniósł 4,5 tys. rubli, z których 2,5 tys. pochodziły z ofiar. Kamień węgielny położono 13 października 1901 roku. Cerkiew była jednokopułowa i wyglądem przypominała kościół. Podkreślała to smukła forma kopuł dzwonnicy i umieszczonych po jej bokach małych wieżyczek, mieściła sto pięćdziesiąt osób. W sierpniu 1914 roku, po ewakuacji Rosjan cerkiew coraz bardziej popadała w ruinę. W 1936 roku magistrat zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z 10 lutego 1936 roku zakupił budynek cerkwi wraz z placem za sumę 1.650 zł. Jeszcze w tym samym roku w związku z planem budowy pomnika niepodległości cerkiew rozebrano. Literatura: VEDE.: Ustrojstvo cerkvi v gor. Laska. ChVEV 1901, s. 333; Osvjaśćenie zakladki (cerkvi) v gor. Laske Petrokovskoj gub. ChVEV 1901, s. 535-6;