Tyszowce

Cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny

TYSZOWCE

Cerkiew z 1891 roku. Rozebrana w latach 1957-1958.