Leśna Podlaska

Cerkiew Zmartwychstania Pańskiego

LESNA PODLASKA 6

Drewnianą cerkiew wzniesiono w 1898 roku. Po 1918 roku cerkiew zburzono.