Różanystok

Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny

06

Na drugi dzień św. Trójcy 1904 r. biskup grodzieński Nikanor poświęcił kamień węgielny pod budowę nowej murowanej cerkwi, a 8 listopada 1908 roku biskup grodzieński Michał ją konsekrował. Cerkiew mogła pomieścić do tysiąca osób, zainstalowano centralne ogrzewanie