Suwałki

Cerkiew Wszystkich Świętych

SUWAŁKI13

Cerkiew drewniana w stylu rosyjskim, wzniesiona na prawosławnym cmentarzu w latach 1891-1892. Wyświęcona w dniu 8 września 1892 roku. Mieściła 200 osób. Budulec w postaci 401 sztuk kloców sosnowych ofiarowało leśnictwo. Projektantem cerkwi był inżynier architekt M. W. Skirgajło. Cerkiew zwieńczono jedną kopułą i ośmioramiennym krzyżem. Cerkiew miała jedno wejście od zachodniej strony z gankiem, na którym dobudowano niewielką dzwonnicę. W cerkwi umieszczono jednorzędowy drewniany ikonostas z ikonami z pracownic moskiewskiej malarza Potapowa. Całkowity koszt budowy cerkwi bez drewnianych kloców wyniósł 2,5 tys. rubli, w tym 919 rubli wniesionych ofiar. Od 1940 roku jest świątynią parafii prawosławnej w Suwałkach.