Włodawa

Cerkiew wojskowa

Cerkiew wojskowa  św. Sergieja z Radoneżu  w koszarach 17 Brygady Artylerii