Telatyn

Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego

TELATYN

Cerkiew prawosławna  z 1883 roku. W 1947 roku zburzona.