Brańsk

Cerkiew św. Szymona Słupnika

IMG_1520

Cerkiew wzniesiona w  1861 roku, rozebrana w 1930 roku.