Łomża

Cerkiew św.św. Apostołów Piotra i Pawła

ŁOMŻA 7

Cerkiew wojskowa  14. Ołonieckiego Pułku Piechoty w centrum miasta przy ul. Polowej, zbudowana w 1890 roku.