Łódź

Cerkiew św. Olgi

Cerkiew św. Olgi w Łodzi 2 fot. Izabela Rucińska

Cerkiew wzniesiona przy sierocińcu.