Legionowo

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy

JABŁONNA

Dzwonnica przed cerkwią wojskową św. Mikołaja Cudotwórcy w koszarach 193. Rezerwowego Wawerskiego Pułku Piechoty