Jędrzejów

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy

JĘDRZEJÓW

Z inicjatywą budowy cerkwi wystąpił w 1909 roku naczelnik powiatu Głowacki. W 1910 roku Departament Wyznań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zakupił od prywatnych właścicieli parcelę przy głównej ulicy pod jej budowę. Kamień węgielny położono 8 maja 1912 roku, w trzechsetną rocznicę panowania domu Romanowych. Cerkiew była murowana, jednokopułowa, z dzwonnicą. Nad prezbiterium umieszczono małą kopułkę. W niepodległej Polsce w 1921 roku podjęto decyzję o jej zburzeniu. Już w 1922 roku na miejscu cerkwi wybudowano państwowe gimnazjum, a plac cerkiewny zajmuje boisko szkolne.