Łęczyca

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy

LECZYCA 1

W Łęczycy cerkiew wzniesiono w stylu bizantyjskim. Bryłę świątyni zwieńczała półokrągła kopuła ze złoconym krzyżem. Nad wejściem usytuowano dzwonnicę zwięczona kopułą. Wewnątrz umieszczono dębowy ikonostas. Wyświęcenie cerkwi odbyło się 13 listopada 1913 roku. Po odzyskaniu niepodległości budynek cerkwi wykorzystywano jako magazyn miejski. W latach 1935-1936 cerkiew rozebrano. Literatura: VASILEV Pavel: Pravoslavnyj prichod v gor. Lenćyce Kaliśskoj gubernii. ChVEV 1896, s. 159; PISARKIEWICZ Mirosław: Na cmentarzu w Łęczycy. PP 1994, X, 30-31, il.;- Cerkiew i cmentarz prawosławny w Łęczycy, „Notatki Płockie” – kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, nr 3 164), 1995 r., s. 11 – 16; – Cerkiew Prawosławna w Łęczycy, „Posłaniec Bernardyński”, nr 1 (37) 2002 r., s. 10; – Cerkiew prawosławna w Łęczycy, „Ziemia Łęczycka”, nr 6 (611) 1990 r., s. 8;- Jeszcze o cerkwii, „Ziemia Łęczycka”, nr 1 (624) 1991 r., s. 6;