Jarosławiec

Cerkiew św. Mikołaja

jarosławiec

Cerkiew  z 1640 roku, zniszczona podczas akcji rewindykacji w 1938 roku.