Lubień

Cerkiew św. Michała

Lubeń

Fundatorem cerkwi  był książę Adam Czartoryski, w 1784 roku zastąpiła nowa, drewniana cerkiew Kilka miesięcy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, drewniana  cerkiew, została zamieniona na kościół rzymskokatolicki. W 1939 roku cerkiew rozebrano i z uzyskanego materiału wzniesiono kościół katolicki w Woli Korbutowej.