Sokołowsko

Cerkiew św. Archanioła Michała

SOKOŁOWSKO 3a

Zbudowana w latach 1900-1901 z błogosławieństwa metropolity petersburskiego Palladiusza, staraniem Bractwa św. Włodzimierza, dla kuracjuszy przyjeżdżających do uzdrowiska.