Biskupice

Cerkiew św. Aleksandra Newskiego

BISKUPIOCE 1

W 1873 roku wieś została zasiedlona dwustoma rosyjskim staroobrzędowcami z Prus Wschodnich, którzy zjednoczyli się z prawosławiem. Początkowo parafianie należeli do parafii w Pokrowsku (obecnie Karolin) Guberni Suwalskiej oddalonej o 360 wiorst. Proboszcz parafii jedynie dwa razy w roku odwiedzał parafię celem zaspokojenia potrzeb religijnych mieszkańców, których liczba w 1890 roku wynosiła 310 osób obojga płci. Cerkiew początkowo urządzono w domu jednego z parafian. Niewielką cerkiew wybudowali własnymi siłami mieszkańcy wsi. Inicjatorem budowy i skarbnikiem komitetu budowy był chłop Afanazy Wysocki. Na budowę cerkwi 500 rubli ofiarował o. Jan Kronsztadzki. Drewniana cerkiew była pokryta blachą. Konsekrowano ją 19 grudnia 1894 roku. Parafia liczyła wówczas 125 osób. W 1958 roku cerkiew została zamknięta, wyposażenie cerkiewne przeniesiono do nowo powstałej parafii w Zielonej Górze. W tym samym roku z niewyjaśnionych przyczyn cerkiew spłonęła. Dzisiaj na tym miejscu pośród ocalałych granitowych fundamentów rosną lipy.