Puchły

Cerkiew Opieki Matki Boże

PUCHŁY

W 1864 roku przystąpiono do gruntownej przebudowy cerkwi. Dobudowano kruchtę /pritwor/, wzniesiono dzwonnicę. Nad ołtarzem wzniesiono kopułę. Zbudowano nowy ikonostas z 14 ikonami zamówionymi w Moskwie. Wewnątrz cerkiew udekorowano arabeskami. Cerkiew wyświęcono w dniu 3 listopada 1870 roku. Obecnie cerkiew parafialna.