Szczecin Dąbie

Cerkiew obozowa

szczecin

W czasie I wojny światowej, od 1916 roku  na obszarze kompleksu wojskowego utworzono obóz jeniecki dla żołnierzy rosyjskich. W budynku koszarowym urządzono cerkiew.