Topólcza

Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy

TOPOLCZA 1

Cerkiew prawosławna wybudowana w latach 1910 – 1911 (wyświęcona w dniu 30 sierpnia 1911r.) według projektu architekta Aleksandra Puringa. Wzniesiona ze środków szlachty guberni Tulskiej Elżbiety i Klaudii Paschałowych przez budowniczych Gerwazego i Stanisława Koczorowskich z Warszawy. Od 1919 roku po przebudowie służy jako kościół katolicki św. Izydora.