Siedlce

Cerkiew Ikony Matki Bożej Kasperowskiej

SIEDLCE 8

Na 3 piętrze budynku więzienia, z trzech pomieszczeń, wyświęcona 16.08.1887 roku. W 1890 roku cerkiew przeniesiono do pomieszczeń nowego korpusu budynków więziennych. Koszt budowy cerkwi nie licząc, bezpłatnych robót więźniów zamknął się kwotą 1562 rubli 31 kopiejek. Ze starej cerkwi przeniesiono jedynie ikony. Wszystko pozostałe było nowe, dębowy ikonostas wzorowany na ikonostasie w cerkwi I-ego żeńskiego gimnazjum w Warszawie. Ikony do ikonostasu i pozostałe ikony pochodzą z pracowni malarza moskiewskiego Morozowa. Literatura: ustrojstvo i osvjaśćenie cerkvi w Siedloeckoj tiurme ChVEV 1887, s. 287; Postroika i osvjaśćenie nowoj tjuremnej cerkvi w g. Siedlec, ChVEV 1892, s. 414-416;